Wednesday, 23 January 2013

Encounter: The Killing (2002)


Starring:
Naseeruddin Shah … Inspector Sam Bharucha
Dilip Prabhavalkar … Ponappa Awadhe
Tara Deshpande … Kiran Jaywant
Akash Khurana … Sudhakar Rao
Ratna Pathak … Mrs. Sudhakar Rao (as Ratna Pathak Shah)
Sanjeev Dabholkar … Avinash Marathe (as Sanjeeva Dhabolkar)
Rahul Mahendale … Lallya
Sachin Shivsagar … Sonal
Sushant Shellar … Martin
Mahesh Jadhav … Nana
Director:
Ajay Phansekar
Server 1 – Youtube
Watch Full Movie
Tagged: 2002

No comments:

Post a Comment